Σεπτέμβριο του 2019 κάνουμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα, μετακομίζοντας σε καινούργιο χώρο, στην ίδια γειτονιά.
Πλέον πιο έμπειροι και με περισσότερη τεχνογνωσία είμαστε έτοιμοι για να αντεπεξέλθουμε σε αυτήν την τέχνη